ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • สูงสุด 25 % ต่อปี
 • วงเงิน 5,000-10,000 บาท

สินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่ง ขวัญใจชาวบ้าน สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ไม่เช็คแบล็คลิส 2566

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล โดยให้บริการด้านการเงินเพื่อขอสินเชื่อด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ ประชาชนที่ต้องการขอสินเชื่อสามารถทำสินเชื่อศักดิ์สยามในแต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจที่ตนเองสนใจได้หลากหลายช่องทาง ปัจจุบันบริษัทศักดิ์สยามถือเป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลที่ถูกกฎหมายและมีความน่าเชื่อถือปลอดภัยเพราะบริษัทศักดิ์สยามมีนโยบายเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้าทุกท่าน อีกทั้งตอนนี้บริษัทศักดิ์สยามก็ได้เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถมาสมัครขอสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งได้ในอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำสุด ไม่เกิน 1.25%/เดือน ซึ่งก็จะแล้วรายละเอียดแต่ประเภทของสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้จุดเด่นสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งของบริษัทศักดิ์สยามที่ทำให้เป็นที่ติดตลาดและเป็นขวัญใจชาวบ้านนั้นก็เพราะสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งเป็นสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส และบริษัทศักดิ์สยามยังเป็นสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมายอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการสินเชื่อบุคคลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้ารับบริการสมัครขอสินเชื่อได้แล้วกว่า 38 จังหวัด รวมสาขาบริการสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งทั้งหมด 552 แห่งแล้วในขณะนี้ อย่างไรก็ตามสาขาของบริษัทศักดิ์สยามยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะสาขาทำการสินเชื่อบุคคลของศักดิ์สยามลิสซิ่งอยู่เฉพาะในโซนพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น

สำหรับสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งได้เปิดให้บริการสินเชื่อบุคคลแล้วทั้งหมด 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งประเภททะเบียนรถเป็นประกัน 

บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลให้วงเงินสูงสุด 300,000 บาท ดอกเบี้ยสินเชื่อถูกสุด โดยเริ่มต้นที่ 0.90% ต่อเดือน อายุรถยนต์ของผู้สมัครขอสินเชื่อไม่เกิน 20 ปี ใช้เอกสารเล่มทะเบียนรถตัวจริง บัตรประชาชนตัวจริง และทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้สมัครขอสินเชื่อเท่านั้น

2.สินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งประเภทนาโนไฟแนนซ์/สินเชื่อส่งเสริมอาชีพ

บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลในประเภทสินเชื่อส่งเสริมอาชีพ ถือเป็นสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส บริษัทศักดิ์สยามให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยผู้ขอสินเชื่อบริษัทศักดิ์สยามไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เอกสารบัตรประชาชนตัวจริง และทะเบียนบ้านตัวจริง รวมทั้งเอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครขอสินเชื่อตัวจริงเท่านั้น ต้องยืนยันการทำอาชีพและกิจการของผู้สมัครให้กับทางบริษัทศักดิ์สยามอย่างชัดเจน

3.สินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งประเภทเกษตรกร ส่งเป็นเดือน หรือส่งเป็นช่วงฤดูกาลได้

บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลได้ให้ดอกเบี้ยสินเชื่อถูกสุด โดยเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่ 0.80% ต่อเดือนเท่านั้น ผู้ขอสินเชื่อบริษัทศักดิ์สยามต้องมีอาชีพและรายได้หลักจากการเกษตร และผู้สมัครขอสินเชื่อบริษัทศักดิ์สยามต้องมีรถยนต์ รถบรรทุก รถไถ หรือรถเพื่อการเกษตร เป็นชื่อของตนเอง บริษัทศักดิ์สยามอนุมัติให้วงเงินสูง ทั้งยังสามารถเลือกชำระสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งเป็นรายงวด 4 เดือนจ่ายครั้งได้อีกด้วย เอกสารต้องมีรถของผู้สมัคร เล่มทะเบียนรถตัวจริง บัตรประชาชนตัวจริง และทะเบียนบ้านตัวจริง สมุดทะเบียนเกษตรกรตัวจริงของผู้สมัครขอสินเชื่อเท่านั้น

4.สินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งประเภทส่วนบุคคล ผู้มีรายได้ประจำ และสำหรับลูกค้าเก่า เครดิตดี หรือ ข้าราชการ 

บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลได้ให้ให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ผู้สมัครขอสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งมีอาชีพรายได้ประจำยื่นสมัครได้เลย เอกสารบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ทั้งหมดต้องเป็นตัวจริงของผู้สมัครขอสินเชื่อ

5.สินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งประเภทรถแลกเงิน (สินเชื่อเช่าซื้อ)

บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลได้ให้ให้วงเงินสูงสุด 350,000 บาท ดอกเบี้ยสินเชื่อถูกสุด โดยเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่ 0.69%* ต่อเดือน ผ่อนหมดไวลดดอกเบี้ยสินเชื่อคงเหลือแค่ 50% ไปเลย ใช้เอกสารต้องมีรถของผู้สมัคร เล่มทะเบียนรถตัวจริง บัตรประชาชนตัวจริง และทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครขอสินเชื่อ

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพ 10000

 • เงินเดือน15,000 บาท
 • สูงสุด 25% ต่อปี
 • สูงสุด 5 เท่าของรายได้

บัตรเครดิตกรุงเทพ platinum

 • เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • สูงสุด 18% ต่อปี
 • สุงสุด 5 เท่าของรายได้

ยืมเงินดีแทค

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • คิดอัตราค่าธรรมเนียมต่อครั้ง
 • สูงสุด 300 บาท