ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • เริ่มต้น 0.1 ต่อเดือน
 • สูงสุด 10,000 บาท

เปิดแล้ว! โครงการสินเชื่อฉุกเฉินผู้ได้ผลกระทบจากโควิด19 ร่วมลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ออนไลน์  2566

สืบเนื่องจากโรคโควิด 19 ที่กินเวลายาวยาวมาถึงปี 2566 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สถาบันการเงินในประเทศไทยหลายแห่งจึงได้ออกมาตราการเยียวยา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ปี 2566 ผ่าน ธกส แอพแล้ววันนี้!

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ก็ได้มีโครงการกู้เงินด่วน ธกส หลายโครงการเพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 2566 โดยสามารถขอสมัครสินเชื่อธนาคาร ธกส 2566 ได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ นับว่าเป็นเงินฉุกเฉินออนไลน์ที่น่าสนใจสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส 2566 นี้ สินเชื่อเงินด่วน ธกส.จะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฉุกเฉิน ธกส อยู่ที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือนเท่านั้น ปลอดเงินต้นด้วยอีก 6 เดือนและปล่อยให้กู้เงินฉุกเฉิน ธกส. สูงสุดได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย โดยวิธีการสมัครโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน ธกส 2566 มีดังต่อไปนี้

 • กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเงินด่วน ธกส และเป็นลูกค้า ธกส. อยู่แล้ว

   1.  สมัครได้เลยผ่านสามารถลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ออนไลน์  2566 กดแอดไลน์เพิ่มเพื่อน ธกส. @BAACFAMILY 
   2.  จะมีให้เลือกสินเชื่อเงินด่วน ธกส เมนูชื่อว่า “COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.” 
   3.  จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส กรอกเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือลงไป
   4.  กรอกข้อมูลการขอสินเชื่อเงินด่วน ธกส และงวดชำระ อาทิเช่น วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อเงินฉุกเฉิน ธกส เป็นต้น
   5.  ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส
   6.  รอแจ้งนัดหมายเงินกู้ธนาคาร ธกส ทาง SMS โดยจะเริ่มนัดผู้ที่ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 
 • กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเงินด่วน ธกส และไม่ได้เป็นลูกค้า ธกส. 

  1.  สมัครได้เลยผ่านสามารถลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ออนไลน์  2566 ผ่านแอพกู้เงินธนาคารหรือกดแอดไลน์เพิ่มเพื่อน ธกส. @BAACFAMILY 
  2.  จะมีให้เลือกสินเชื่อเงินด่วน ธกส เมนูชื่อว่า “COVID-19 ใช้บริการรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.” 
  3.  ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ต้องกรอกเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือตนเองลงไปก่อน และเนื่องจากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกยืมเงิน ธกส จึงต้องกรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ จะต้องอ้างอิงบุคคลที่เป็นสมาชิกเงินกู้ธนาคาร ธกส ลงไปด้วย
  4.   จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อาชีพปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อได้ธนาคารพิจารณาการขอเงินกู้ธนาคาร ธกส
  5.  กรอกข้อมูลการขอสินเชื่อเงินด่วน ธกส และงวดชำระ อาทิเช่น วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อเงินกู้ธนาคาร ธกส เป็นต้น
  6.  ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส
  7.  รอแจ้งนัดหมายสินเชื่อ ธกส ฉุกเฉิน ทาง SMS โดยจะเริ่มนัดผู้ที่ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 

ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ไปแล้ว ธกส ได้ให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินด่วน ธกส ทั่วประเทศอีกด้วย โดยเงื่อนไขสินเชื่อเงินด่วน ธกส การพักหนี้ทั้งในระบบและแก้ปัญหาการกู้เงินนอกระบบออนไลน์ โดยต้องเป็นสัญญางินกู้ธนาคาร ธกส ก่อน1 เม.ย.63 จะได้พักหนี้เงินกู้ธนาคาร ธกส งวด เม.ย.63 – พ.ค.63 สามารถดูรายละเอียดติดตามข่าวสารเงินกู้ธนาคาร ธกส เพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซด์ของ ธกส.

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

แอพห้าให้มันนี่ (ฟินนิกซ์)

 • เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • สูงสุด 33% ต่อปี
 • วงเงิน 2,000-100,000 บาท

ยืมเงินผ่านแอพกสิกร

 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • สูงสุด 25% ต่อปี
 • สูงสุด 1.5 ล้านบาท

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกสิกร

 • เงินเดือน 7,500 บาทขึ้นไป
 • สูงสุด 15% ตลอดสัญญา
 • ขึนอยู่กับฐานเงินเดือน