บัตรกดเงินสด กรุงไทย

บัตรกดเงินสด กรุงไทย

 • เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
 • ตั้งแต่ 20-25% ต่อปี
 • สูงสุด 5 เท่าของรายได้

บัตรกดเงินสดกรุงไทย “KTC PROUD” ใช้ชีวิตให้ง่าย สะดวกกว่าที่เคย 2566

เพราะเงินเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก จะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ต้องใช้เงิน เลือกใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า เลือกทำบัตรกดเงินสดกรุงไทยKTC PROUD” เพื่อทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น และสะดวกกว่าที่เคย บัตรกรุงไทยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายและความต้องการ สมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย KTC PROUD” วันนี้ ได้ทั้งบัตรกดเงินสดกรุงไทย และบัตรกรุงไทยผ่อนสินค้า 0% นานสูงสุดถึง 24 เดือน ผู้ที่สนใจสมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย KTC PROUD” สามารถสมัครทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย “KTC PROUD” 

 • ทำบัตรกดเงินสดกรุงไทยต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
 • ทำบัตรกดเงินสดกรุงไทยได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ตามกฎหมาย 
 • ทำบัตรกดเงินสดกรุงไทยได้ จะต้องมีเกณฑ์อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
 • ทำบัตรกดเงินสดกรุงไทยได้ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 12,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไปเท่านั้น
 • ทำบัตรกดเงินสดกรุงไทยได้ จะต้องมีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • หากผู้สมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทยเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ต้องมีอายนุกิจการตั้งแต่ 3ปี ขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000บาท ต่อเดือนขึ้นไปเท่านั้น
 •  ผู้สมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทยต้องมีที่อยู่ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารที่ต้องยื่นสมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย กรณีพนักงานประจำ 

 • ผู้ที่ต้องการทำบัตรกดเงินสดกรุงไทยกลุ่มนี้จะต้องเป็น พนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยื่นเอกสารทำบัตรกดเงินสดกรุงไท
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ )เพื่อทำบัตรกดเงินสดกรุงไท
 • สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นเอกสารทำบัตรกดเงินสดกรุงไท
 • ยื่นเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดโดยใช้ฉบับจริงทั้งหมดเพื่อยื่นเอกสารทำบัตรกดเงินสดกรุงไท
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน โดยใช้เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น

เอกสารที่ต้องยื่นสมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย กรณีอาชีพอิสระ และผู้ประกอบการรายย่อย

  • ผู้ที่ต้องการทำบัตรกดเงินสดกรุงไทยกลุ่มนี้จะต้องเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ที่ประกอบกิจการรายย่อยทั่วไป หรือผู้ที่ทำอาชีพอิสระ เช่น Freelance ค้าขาย เป็นต้น 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยื่นเอกสารทำบัตรกดเงินสดกรุงไท
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถยื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดได้ถ้ามีเพื่อทำบัตรกดเงินสดกรุงไท
 • ใช้สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวของผู้ที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หากเป็นในนามบริษัทจะต้องใช้เอกสารสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นรวมด้วย เพื่อทำบัตรกดเงินสดกรุงไท
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน โดยใช้เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงินดีแทค

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • คิดอัตราค่าธรรมเนียมต่อครั้ง
 • สูงสุด 300 บาท

แอพ ธกส

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
 • ไม่ระบุ

บัตรกดเงินสด a money

 • เงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
 • ตั้งแต่ 17-25% ต่อปี
 • สูงสุด 1.5-5 เท่าของรายได้